2/9/11

L’Àfrica subsahariana és diversa

Durant un cert temps, l'Àfrica subsahariana va ser considerada per molts occidentals com un "cas perdut" . No està de més recordar que allí si han viscut situacions generalitzades de decadència, ocasionades, sobretot, per tres fenòmens que han frenat el desenvolupament :

  • La mà de ferro en el control de les economies nacionals, a través de governs corruptes i autoritaris,
  • la desviació de la riquesa a favor dels aliats polítics occidentals i de determinats grups ètnics, i
  • un fort endeutament, acompanyat d'interessos prohibitius que després es van haver de retornar amb privatitzacions i retallades socials.
En la primera dècada d'aquest segle, la percepció es va modificar. El creixement econòmic i la reducció de la pobresa i de la mortalitat infantil, van dur als més optimistes a parlar d'un "ressorgiment africà".

Ara, en canvi, la fam que viu Somàlia i alguns conflictes bèl•lics enquistats, poden alimentar una nou allau d'"afro-pessimisme".

Amb massa freqüència, l'Àfrica subsahariana ha estat considerada com una unitat singular quant en realitat és un conglomerat de 48 països diferents . Steve Radelet, trenca amb aquesta visió i ha distingint quatre grups de països:
  • Els exportadors de petroli (nou països, com Angola i Congo),
  • els emergents (17 països, com Ghana i Etiòpia),
  • els fràgil (16 països, com Somàlia i Zimbabwe) i
  • els que estan en el llindar de la pobresa (sis països, com Libèria i Benín).
Mentre que l'ingrés per càpita en la regió va créixer durant l'última dècada, les taxes de creixement , van oscil•lar dintre d'un ventall que incloïa a uns països amb taxes negatives i a uns altres amb taxes positives.

Un dels element cabdals que ens ajuda a entendre les diferències, és que els països que tenen majors taxes de creixement, disposen de jaciments de petroli, mentre que els que es mouen en taxes negatives, no en tenen.

Però el petroli i les altres matèries primeres de vegades acabant sent un problema pels països productors. En el pitjor dels supòsits condueixen a guerres fratricides, generalment alimentades des d'occident, entre diferents grups tribals i entre territoris d’un mateix país.

Afortunadament, hi ha una sèrie de països de l’Africa subsahariana que tot hi no ser productors del petroli poden ser catalogats com emergents. Però fins i tot en aquests països, hi ha una gran varietat en quant a forma de govern i taxes de creixement econòmic.

Les 17 economies emergents es poden dividit almenys en dos grups: a uns els etiquetarem com emergents realitzats, ja que han tingut taxes de creixement adequades i nivells relativament satisfactoris de governabilitat. A altres com emergents semi realitzats (Etiòpia, Rwanda, Uganda i Zàmbia), ja que han mostrat un notori creixement de l'ingrés per càpita en els últims anys, però el nivell de governabilitat és insuficient.

En un futur caldrà prestar una atenció molt més acurada a l’Àfrica subsahariana. D'una banda, serà necessari superar la visió pessimista, que tant agrada a aquells que únicament es dediquen a la compassió i a l'almoina. Per l'altra, serà necessari tenir en compte les diferents realitat que la travessen i la pluralitat d' interessos econòmics i polítics que allí conflueixen.