11/6/11

DICTADURA DELS MERCATS O DICTADURA DELS PODEROSOS?


Estic cansat d'escoltar que cal "deixar que el mercat decideixi lliurement" i que hem d'estar atents a les seves “pressions” i “moviments”.

Els mercats no són una força misteriosa a la qual cal rendir culte. En els marcats participen persones físiques o jurídiques. En uns casos moltes, en uns altres poques.

Els mercats, de vegades funcionen bé i de vegades no tan bé. Pot ser que estiguin manipulats. El seu funcionament és diferent perquè les persones que formen part d'ells també ho són.

Els mercats es poden analitzar i regular. També podem identificar algunes de les característiques de les transaccions que en ells es porten a terme. Però no podem oblidar-nos de les persones que els fan possibles.

En altres paraules, els mercats són un reflex de les persones. Els mercats no determinen el què fem o com ho fem. Són les persones les que dicten com és un mercat i com ha de funcionar.

Ara bé, la nostra no és una societat d'iguals sinó de desiguals. Aquesta desigualtat també es posa de manifest als mercats on els poderosos tenen més informació, més recursos de tot tipus i més possibilitats d'imposar la seva voluntat.

La mitificació dels mercats i l'abstracció sobre el seu funcionament, fa que ens oblidem de les persones que els animen. Per als polítics del sistema, és més còmode justificar-se dient que estan atenent als mercats en lloc de dir que estan assumint les exigències dels poderosos. Sona millor.

Si fóssim capaços d'obligar a l'elit de la política i de la comunicació a parlar en termes de persones en lloc de parlar dels mercats, l'obligaríem a enfrontar-se cara a cara amb el veritable tema de fons: les conductes de les persones i l'existència d'unes persones amb privilegis i altres víctimes de la dominació.

D'aquesta manera, a més, faríem un pas de gegants: garantiríem que la nostra política fos més humana i aconseguiríem identificar amb major claredat qui són i on es troben els veritables causants dels mals que afecten a la majoria de la població.