6/2/11

Pacte de pensions: fem números

Un aspecte controvertit de l'acord de reforma de la Seguretat Social és la modificació de la fórmula de la base de càlcul: Ara es prenen les bases de cotització dels últims 15 anys i en un futur encara llunyà seran les dels últims 25.

És arriscat opinar saber com i a qui afectarà el canvi ja que dependrà de l'evolució dels salaris i de la població activa.

Per a facilitar el debat presento algunes projeccions construïdes sobre hipòtesis senzilles que simplifiquen els números.

Esbrino la futura pensió de tres treballadors amb un historial salarial diferent però suposant que a hores d'ara els tres:

a) tenen una base de cotització de 1000 euros,

b) la seva edat és de 40 anys i

c) ja disposarien de 20 anys cotitzats.

Considero que la inflació s'incrementa a partir d'aquest moment de manera homogènia a raó d'una décima per mes.

Els recorreguts personals i el resultats finals de cadascun dels tres treballadors en els pròxims 25 anys són el següent:

1. El primer treballador mantindria de manera continuada l'ocupació i el poder adquisitiu gràcies a que cada any milloraria el salaria en la mateixa proporció que la inflació. Això li permetria arribar als 65 anys amb un salari mensual de 1141 euros i dues pagues extres de la mateixa quantia. Si la seva pensió es calculés amb els últims 15 anys, percebria 14 pagues a raó de 1123 euros. Amb les bases de cotització dels 25 anys el resultat és idèntic. L'afecta, per tant, es neutre.

2. El segon treballador millora el seu salari real cada any amb increments d'un 1% per sobre de la inflació. Arriba als 65 anys amb un salari de 1461 euros i dues pagues extraordinàries. La seva pensió calculada amb 15 anualitats, és de 1345euros i amb 25 anualitats és de 1277, el qual comporta una pèrdua del 5%.

3. El tercer, inicialment comparteix la situació salarial del segon però passa a situació d'atur als 50 anys amb dret a dos anys de prestació contributiva. Posteriorment percep la prestació no contributiva per a majors de 52 anys. En aquest supòsit, considero que la base mínima, que és la que s'agafa per a cotitzar en aquests subsidis, s'incrementa anualment en una proporció igual a la inflació. El resultat és el següent: Calculant amb 15 anys té dret a una pensió de 1021 euros. En canvi, prenent els 25 anys la pensió serà de 1082 euros i això significa una millora del 6 %. Evidentment, en aquest supòsit, la quantia de la pensió serà molt més alta que el subsidi no contributiu del que aquest treballador s'haurà beneficiat durant els anys previs a la jubilació.
Calcul Pensions.3"(feu click sobre el text per accedir a la Fulla EXCEL amb tots els càlculs
).
Acabo d’enviar a ICV un escrit sobre la Seguretat Social, perquè s'incorpori en un document de conjuntura econòmica que es discutirà pròximament en els organismes de direcció de la formació. A través del següent enllaç es pot accedir al redactat en format Word.

DEFENSA D’UN SISTEMA JUST DE PENSIONS

(feu click sobre el text ).