9/1/11

LA NOVA CONCEPCIÓ DE LA JUBILACIÓ


En les últimes dècades, la jubilació ha canviat el seu significat:

En un primer moment la pensió de jubilació es concedia pensant en les persones que en envellir ja no mantenien les condicions físiques necessàries per a continuar treballant.

Com que per raons d'edat, la gent es veia privada de la possibilitat de guanyar un salari, la pensió evitava que caiguessin en una situació de misèria extrema.

Per això, la jubilació era concebuda com una espècie d'invalidesa derivada de l'edat.

La tercera edat

Però en les últimes dècades, la jubilació també s'ha convertit en un tercer moment en la vida de les persones en el que encara poden gaudir de bona salut i ja no han de suportar les limitacions que imposa la vida laboral.

Aquesta aspiració a l’Estat espanyol és molt forta, perquè el món del treball és particularment dur per a una part dels empleats. La duresa no es desprèn únicament de la càrrega física del treball sinó de molts altres factors entre els quals té un paper destacat la precarietat laboral.

El desig de gaudir durant els últims anys de vida es veu reforçada per les ganes de deixar de costat una vida laboral que en molts casos s'ha viscut com opressiva.

L'allargament de l'edat legal de jubilació i la justícia social

Res d'això es té en compte en la proposta d'allargar l'edat oficial de jubilació dels 65 als 67 anys.

És cert que l'esperança de vida s'ha anat prolongant els últims temps. Però les capacitats de les persones van disminuint conforme avancen els anys i molts i moltes viuen el tram final de la vida en situació de dependència.

Per altra banda, l'esperança de vida no és la mateixa en funció de la categoria laboral. Els executius, per exemple, acostumen a viure més anys que la resta de treballadors i treballadores.

Amb l'allargament de l'edat de jubilació es produiria la paradoxa que aquells que tenen la possibilitats de morir abans es veurien obligats a continuar treballant per a poder aportar les cotitzacions que permeten finançar les pensions d'una minoria privilegiada laboralment que a més té la sort de viure més anys.