25/7/10

Crisi: Perill o oportunitat?

Segons m'han dit, el caràcter xinès per a referir-se a la crisi combina perill amb oportunitat. No obstant això, opino que durant els períodes de crisis, els perills creixen per a la immensa majoria. En canvi, és durant les èpoques d'auge econòmic quan es disposa de majors oportunitats.

A Espanya, la reconstrucció de la resistència de masses, tant obrera com estudiantil, es va produir a partir de finals dels 60 coincidint amb la bonança econòmica i quan la gent estava convençuda que era possible viure millor. Una cosa semblant va ocórrer en la major part dels països capitalistes centrals, encara que en una situació política diferent. Els temps difícils, en canvi, fan que les persones es desesperin, s'enfonsin i siguin més vulnerables a la demagògia.

Tot i  així , les crisis també poden crear oportunitats per a l'organització a llarg termini. En aquest terreny, la Gran Depressió ens oferix l'exemple més obvi: D'una banda va donar lloc al creixement del feixisme i va ocasionar un sofriment incalculable a la població. Per l'altre, va col·locar les bases per a crear una forta resistència de masses que va recuperar la democràcia en una part del món i va obrir un període amb més drets socials.

Les oportunitats mai són garantia d'èxit i l'èxit és impossible sense tenir en compte el context. Sospito que en aquests moments tenim pocs motius per a l'optimisme. Per aquesta raó és tan important no desaprofitar les poques oportunitats que, com ocorre ara amb la convocatòria de la vaga general de Setembre, se'ns presenten i poden contribuir a donar un tomb a  la situació.