16/3/10

Privatització o nacionalització de les elèctriques?


La privatització de les elèctriques es va justificar amb mentides:

  • Afavoriria als consumidors.

  • Es guanyaria en eficiència superant els defectes del sector públic.

  • Fomentaria la competència i la disminució dels preus.
En mans privades, l'objectiu de les elèctriques no és garantir un servei públic eficient. Les empreses privades únicament pensen en els beneficis i en el valor de les accions. Això les duu a reduir costos, estimular el consum (fins i tot si aquest és innecessari) i confondre als consumidors:


  1. Moltes de les avaries que sofrim els consumidors són degudes a la política de "reducció de costos" a través de la subcontractació de tasques. Per altra banda, els acionistes exigeixen  la distribució d'una fracció dels beneficis en forma de dividents. D'aquesta manera es prescindeix d'uns recursos financers que podrien destinar-se al manteniment de la xarxa o a altre tipus d'inversions que permetrien millorar el servei.

  2. Les elèctriques s'enriqueixen amb el consum. Com més consum, més benefici. L'incentiu a consumir comporta que una part de la renda de les families s'utilitzi per a cremar més gas, més petroli o més carbó.

  3. La competència entre companyies fomenta les practiques agressives sense escrúpols a la "caça" del client. Existeixen proves que posen de manifest que les companyies elèctriques han acorralat a moltes persones (sobretot d'edat avançada i amb rendes modestes) perquè acceptin contractes confonent-les amb promeses que no coincideixen amb les clàusules signades.