27/3/10

Ens afavoreix la devaluació de l'euro?


Des de fa uns mesos, han sorgit veus que lamenten que Espanya no tingui moneda pròpia. Cada cop hi ha més comentaris que remarquen que en la situació actual seria molt bo poder devaluar la moneda. Faria que els productes fabricats a Espanya fossin més competitius a l’estranger i ajudaria a reduir el dèficit extern donat que reduiria les importacions.

Però en el moment precís en què s'ha iniciat el debat, l'euro ha anat perdent valor en relació amb el dòlar, o sigui que aquesta moneda finalment també s'ha devaluat.


És normal doncs que ens preguntem si aquesta devaluació acabarà tenint els mateixos efectes beneficiosos que segons sembla podrien produir-se si encara disposéssim de la pesseta i es decidís devaluar-la.


Per a respondre la pregunta, en primer lloc cal recordar que en el terreny dels intercanvis comercials, l'efecte de la devaluació de l’euro serà petit atès que la major part de les importacions i exportacions espanyoles es produeixen dintre de la zona euro sense necessitat de recórrer al canvi de moneda. A més a més, l'euro també s'utilitza en alguns intercanvis comercials més enllà de la zona euro i això encara atenuarà més l'impacte.


Ara bé, com que les mercaderies europees, dintre i fora de la zona euro, competeixen amb les mercaderies d'altres països que no utilitzen la nostre moneda, la devaluació en aquest terreny sí que pot tenir efectes beneficiosos per als països de la zona. El problema, en tot cas, seria aclarir quins d’aquestos països serien els més beneficiats


La major part dels intercanvis comercials que no es fan en euros utilitzen el dòlar. En aquests supòsits la devaluació pot afavorir les exportacions europees i aquí ens hem de preguntar quins són els països més ben situats per aprofitar aquesta circumstància. La situació inversa, per tant, es viurà amb les importacions, que de moment constitueixen el component més pesat de la balança espanyola d'intercanvis.


Com que a partir d'ara les importacions amb dòlars ens sortiran més cares, el coherent seria que aquest encariment provoqués una disminució de les importacions. Malauradament existeixen alguns elements de certa importància que contraresten aquesta tendència lògica (la dependència energètica, per exemple).


Però l’impacte de la devaluació de l’euro no queda reduït a l’intercanvi de mercaderies. No ens hauria de passar per alt un altre factor molt potent que es veurà afectat per la devaluació: Espanya (com la major part des països de la perifèria de la Unió europea) és un país carregat de deutes; molts dels préstecs s'han de retornar en dòlars i ara retornar-los sortirà més car.


Tot indica, doncs, que la depreciació de l'euro accentuarà els desequilibris interns de la Unió Europea. Alemanya sembla que és el país de la zona que està en millors condicions per a aprofitar la devaluació i impulsar el comerç exterior donat el seu potencial exportador. Els impactes negatius, en canvi, es traslladaran als països més pobres i més endeutats de la Unió europea entre els quals es troba Espanya.