5/4/09

Comunicat del G20: a pas de tortuga mentre galopa la crisi.El comunicat de G20 abandona una part de la terminologia utilitzada en l’època Bush, sense trencar per això amb el neoliberalisme. L’estil és el de la “tercera via”.

Això no impedeix reconèixer que introdueix algunes propostes que és distancien dels dogmes “fracassat” de les últimes dècades.

Es parla, per exemple, de “regulació financera”, “ dimensió humana de la crisi”, “intervenció en l'economia”, “increment de la despesa pública”,..., o “economia verda”. També qüestiona els paradisos fiscals.

No tot són paraules buides. Algunes de les mesures que s'anuncien, d'una o altra manera es materialitzaran . El problema està en quan i com.

L’estímul econòmic.


L'estímul econòmic era la gran reivindicació del president Obama. La resolució proposa un paquet d'ajudes per a reactivar el capitalisme i plantar cara de les situacions d'emergència. Es tracta de quantitats astronòmiques i alhora insuficients, sobretot si es té en compte els desastres que la crisi econòmica seguirà desenterrant i els que encara pot ocasionar. Si ens atenem a les quanties aportades per cada país, Europa està molt per sota dels EEUU.

Regulació financera.

La resolució suggereix nous principis de regulació financera que trenquen amb la manca de control de les últimes dècades i s'allunyen de la proposta il•lusòria de l’autoregulació.

No només es tindrà en compte la conducta particular de cada banc com es venia fent fins a ara, sinó que es prendrà en consideració el comportament del conjunt del sistema financer i la seva relació amb les bombolles especulatives.

Els paradisos fiscals.

Els grans Estats han començat a exercir una forta pressió sobre alguns paradisos fiscals. Segons la resolució l'època del secret bancari s'ha acabat. Però el criteri escollit per a qualificar els paradisos fiscals (els tres llistats de l'OCDE) és insuficient.

Acord sense precedents?

Els apologistes parlen d'acord sense precedents. No m'ho empasso. L'acord queda molt per sota del de Bretton Woods:

A diferència de 1944 , ara no es creen noves institucions: Es revalida i enforteix les existents.

Tampoc es trenca amb l'actual sistema monetari internacional. Aquesta és una de les espines que posa en dubte la foto de família unida que es vol transmetre. Rússia i la República Popular de la Xina havien suggerit, juntament amb altres països, la creació d'una nova moneda global que substituís el dòlar. La proposta ni s'ha discutit.

Una família unida?

La divergència no està únicament en la divisa internacional. Cadascun dels assistents té els seus propis interessos nacionals. Alguns dels representants polítics també persegueixen objectius personals i han aprofitat la cimera per a fer un mica de teatre.

No hauria de passar-nos per alt que el G20 agrupa països molt diversos en tots els aspectes. Es reuneixen amb aquest nom perquè són els de major pes econòmic en l'esfera internacional. El pes d'uns en relació als altres encara està descompensat.

Una vegada conclosa la cimera, els representants dels països emergents s'han dirigit pacíficament als seus receptius països. Els dels països més rics s'han reunit de nou -amb fotografia inclosa- per a parlar de les seves polítiques militars i commemorar el natalici de l'OTAN. Així s'ha deixat bé clar, per si algú encara no s'havia assabentat, que no tots els del G20 formen part d'una mateixa família.


VERSIÓN EN CASTELLANO