28/2/09

Els paradisos fiscals en l'ull de l'huracà

Una bona part dels governants dels països rics, han triat com una de les seves prioritats la lluita contra els paradisos fiscals. Aquest serà, segurament, un dels vaixells insígnia de la propera reunió de G20.

Sembla que els mateixos que durant anys han volgut tancar els ulls, s'estan adonant ara que la despesa pública ha de créixer . Per aquesta raó, ja no poden permetre's el luxe de prescindir d’una part dels ingressos recaptats amb els impostos perquè alguns dels que haurien de pagar-los, fugen amb els seus capitals cap a altres territoris. Es tracta, certament, d'una fugida que únicament emprenen les persones que són suficientment riques i que disposen de l'assessorament fiscal necessari per a desplaçar els seus diners d'un lloc a l’altre.

Per contra, a la majoria de la població, i d'una manera molt especial a la classe treballadora, no li queda altre remei que satisfer de manera puntual totes les seves obligacions amb la hisenda pública.

L'existència dels paradisos fiscals ha servit en els últims anys, per a justificar les baixades d'impostos als més rics. Es teoritzava, cínicament, que era una bona manera d'evitar que els grans beneficis es materialitzessin fora del país: "Si la quantitat que han de pagar els rics no són molt gruixudes, poden estar disposat a fer-les efectives. En el cas contrari, optaran per l'evasió", se'ns venia a dir.

La classe treballadora està interessada en acabar amb aquest tipus de paradisos, com a mínim per tres raons:

1) Perquè provoquen, com ja hem vist, la pèrdua d'uns ingressos fiscals que permetrien dur a terme millors polítiques públiques.

2) Perquè creen més inestabilitat financera al propiciar el descontrol, la corrupció i l'opacitat a nivell internacional.

3) I perquè augmenten les desigualtats beneficiant als més rics i a les grans empreses.

VERSIÓN EN CASTELLANO