10/7/08

Ecosocialisme i distribució de la riquesa

La manera d'actuar en relació amb la distribució de la riquesa constitueix un dels indicadors que ens permet identificar els diferents projectes polítics.

La dreta neoliberal proposa conservar l'actual repartiment injust de la riquesa, i fins i tot desviar-lo encara més en detriment dels assalariats. El seu postulat central és la minimització del cost del treball (salari directe + cotitzacions socials). Això, juntament amb les privatitzacions generalitzades i amb la disminució dels impostos que han de suportar els poderosos, permetria, segons els seus dogmes, superar els mals de la situació econòmica.

El postulat socialdemòcrata comparteix una part dels plantejaments neoiberals però alhora intenta crear-se una identitat diferenciada tot impulsant algunes millores puntuals a través de les polítiques socials. La seva visió sobre la creació i el repartiment de la riquesa ja va ser plantejada fa uns anys per Felipe González: primer s'ha de crear; després ja parlarem de com es reparteix, va afirmar, de manera categòrica.

Escindir creació i repartiment de la riquesa de forma cronològica és una temeritat. La riquesa es distribueix en forma de rendes (del treball i del capital) a mesura que es va generant. Amb posterioritat, l'única cosa que es pot fer és redistribuir-ne amb les polítiques públiques una petita porció que ha de ser recaptada prèviament amb els impostos.

El postulat ecosocialista podria ser formulat així: no podem tractar els temes econòmics desvinculant-los del repartiment primari de la renda. En aquest tema no podem mostrar-nos indiferents: hem de prendre partit. La nostra actuació política busca afavorir les rendes del treball. Els esforços els encaminem a aconseguir la millora dels salaris, l’ampliació de la protecció social,... i a garantir majors nivells d'ocupació. Però amb això no n’hi ha prou. A més a més, calen polítiques progressistes que permetin una redistribució favorable a l'equitat social a través de la recaptació fiscal i de les polítiques públiques.