6/12/08

Constitució sí, constitució no, ¿és aquesta la qüestió?


Des de l'aprovació de la Constitució, els drets democràtics i sindicals s'han assentat i les classes treballadores han pogut utilitzar-los per a defensar-se.

És cert que es tracta d'una Constitució redactada quan el franquisme (sense Franco) era latent i enmig de pressions de militars temorosos que s’esgarriés la “unitat d'Espanya”. Però també ho és que llavors s'estava capitalitzant una part de la lluita dels anys anteriors, els partits democràtics gaudien d’un important reconeixement popular i les forces que havien donat suport al franquisme estaven dividides. Fruit d'aquella conjuntura la Constitució va assumir unes quantes reivindicacions progressistes (llibertats sindicals, drets econòmics i socials, sanitat pública, sufragi universal,...., acceptació que a Espanya existeixen nacionalitats).

L'aprovació de la Constitució va obrir la possibilitat de disposar d'estatuts d'autonomia iniciant-se així una nova etapa d'autogovern. A Catalunya, el primer Estatut , ho sabem bé, va tenir mancances . Recentment, una part d'elles s'han volgut pal·liar a través de la seva reforma, però la reforma pot ser escapçada amb la sentència del Tribunal Constitucional.

La Constitució ha permès una tasca positiva a través d'institucions, ara democràtiques. Els ajuntaments, per exemple, han deixat de ser un lloc des d'on es pretenia castellanitzar Catalunya convertint-se en alguns casos en eines que ajuden a assentar la nostra identitat nacional.

Però la Constitució té limitacions i parts molt negatives: Amb la seva aprovació es va voler legitimar la monarquia instaurada amb el dit tacat de sang del dictador. El dret a l'autodeterminació, o sigui, el dret que Catalunya i les altres nacions de l'Estat espanyol puguin decidir lliurement el seu futur, no ha estat reconegut. El poder econòmic segueix bàsicament en les mateixes mans i gràcies a això s'ha pogut precaritzar les condicions laborals, s’ha explotat a fons a les classes treballadores i durant anys ha progressat l’especulació urbanística enriquint a uns quants. L'església manté la seva influència ideològica i controla una part de l'ensenyament. Espanya continua alineada amb l'imperialisme nord-americà i ara coopera militarment al seu costat en algunes guerres imperialistes.

Tot i així, no té sentit, en l'actual conjuntura, limitar-se a dir NO a la Constitució i pretendre enterrar-la sobtadament: Les classes populars són les primeres interessades en l'existència d'un marc regulador dels drets polítics, sindicals, socioeconòmics i nacionals. Per els poderosos, en canvi, això no fa falta, i així ho reivindiquen a través de les teories neoliberals.

La conquesta del dret a l'autodeterminació i la proclamació de la república són reivindicacions justes a les quals ningú hauria de renunciar. Però fa falta situar-les en una perspectiva estratègica i relacionar-les amb una sèrie de canvis profunds que obrin la porta a una democràcia de tipus nou, amb forts continguts econòmics i socials i antiimperialista.

En canvi, podria ser adequat plantejar-se com una tasca immediata la reforma de l'actual Constitució. Ara bé, aquesta reforma pot ser progressista o regressiva (com vol el PP). Per aquesta raó és convenient situar amb claredat quins articles concrets és necessari reformar i començar a crear consens social al seu al voltant.

VERSIÓN EN CASTELLANO